زندگی بدون خلاف قشنگ نیست

 

 

اگه چراغ قرمز بشه و تو ترمز بزنی حالی نمیده.

اگه نه ماه تو یک مدرسه عمر تو تلف کنی و یه  روز غیبت نکنی این درس خوندن به هیچ دردی نمیخوره.

وقتی که همه تو فکر این هستن که کی از پشت میزنه توسرشون باحاله اگه تو باشی.

میخوای با دوستت دخترت وقتی از مدرسه میای بری خونشون حال میده.

اگه یکی نباشه به سیگار کشیدنت گیر بده چه فازی میده.

دلت میخواد همه جا دست معشوقتو بگیری و ببوسیش و کسی نباشه که بهت گیر بده.

همه یه روزی چه بخوان چه نخوان خلاف میکنن،ماچرا نکنیم.

وقتی داری امتحان میدی عالمی داره ورقتو با ورقه شاگرد اول کلاس عوض کنی.

دنیاییه واسه خودش وقتی نصف شب در خونه هارو بزنی و در بری.

میخوای بری خونه ولی حال نداری چقدر خوبه یه موتور بدزدی و بعدا ول کنی به امون خدا.

وقتی با دختر همسایه گیرت میارن چه اشکالی داره بگی اون منو وادارم کرد.

زندگی ارزش ریسک کردن داره ما این همه خلاف میکنیم و کسی نمیدونه ولی یادمون باشه که خدایی هم هست.


 

 

/ 0 نظر / 25 بازدید