هنوز سر پام

زانو نمیزنم !!!!

حتی اگر سقف آسمان کوتاه تر از قدم باشد...

/ 6 نظر / 47 بازدید
سیاوش

آزاد شو از بند خویش، زنجیر را بــاور نکن اکنون زمان زندگیست، تاخیر را بــاور نکن. حرف از هیاهو کم بزن از آشتی‌ها دم بزن از دشمنی پرهیز کن، شمشیر را بــاور نکن. خود را ضعیف و کم ندان، تنها در این عالم ندان تو شاهکار خالقی، تحقیر را بــاور نکن.

sara

خــداوندا دست هایم خالی است و دلم غرق آرزو با قدرت بیکرانت ، یا دست هایم را قوی کن یا دلم را خالی از آرزو [گل]

sara

زندگی میکنم ... حتی اگر بهترین هایم را از دست بدهم!!! چون این زندگی کردن است که بهترین های دیگر را برایم میسازد بگذار هر چه از دست میرود برود؛ من آن را میخواهم که به التماس آلوده نباشد، حتی زندگی را(چگوارا) [گل]

فاطی

تـ ـو بـ ـرو.... مـ ـن هم برای اینکـ ـه راحـ ـت تربروی... می گویـ ـم : برو "خیـ ـالی نیسـ ـت " ...امـ ـا... ... کیسـ ـت که ندانـ ـد... ... ... ... ...بی تـ ـو... تنهـ ــا چیـ ـزی کـ ــه هسـ ـت..... "خیـ ـال توسـ ـت".......

شیما

سلام... روزت مبارک برادر عزیزم.[قلب] هزار گل رز ارزانی مهربانیت... [گل][گل][گل][گل][گل][گل] [قلب][قلب][قلب][قلب][قلب]

هیما

سلام عزیزم به وبت سر زدم واقعا محشره وخیلی خیلی زیبا و جذاب بود خوشحال میشم به منم سر بزنی منتظر حضور پر مهرت هستم بای بای گلکم[گل]