همه خیانت کردند

 

خیانت

وقتی که یکی رو دوسش داری و نمیدونه یه طرف ولی وقتی که دوسش داری که میدونه

اگه بایکی دیگه باشه یعنی خیانت کرده.

اگه نباشی ولت کنه یعنی خیانت.

بعضیا وقتی میرن مسافرت میان میبینن عشقشون دیگه نیست.

روز باهات باشه ولی شب پیش یکی دیگه باشه.

شب که میخوای بخوابی براش گریه کنی ولی همون موقع بایکی دیکه بخنده.

پیش همه بهش بگی دوسش داری ولی بگه((نمیشناسمت))

باهاش قرار بزاری ولی تو راه ببینی که از اون یکی خداحافظی میکنه.

بشینی به پاش ولی به پات نشینه

واسه همینه که میگم همه خیانت کردند.

 

/ 5 نظر / 24 بازدید
شیما

سلام................ نشستم تو بارون بازم چشم به راهت...... آپم دوستم...... منتظر حضورت نگاهت مهربونیت............ خدا ا چه دیدی شاید غصه رد شد! ش ی م ا

شیما

این جا یکی دلش خیلی شکسته....خیلی گرفته از نامهربونی ها ! از بی وفایی بعضی از آدما ! از اینکه گاهی اوقات باید باشیم و نیستیم ! از اینکه دیگه معنای اشک رو نمی فهمیم!از اینکه رسم وفا یادمون رفته و خیلی راحت و بی تفاوت از کنارهم میگذریم و حتی دیگه مثل گذشته نمی گیم اون غریبه چه قدر شبیه خاطراتم بود !اینجا یکی دلش خیلی گرفته...اونجا رو نمی دونم ! اینجا آسمون بغض داره....اونجا رو نمی دونم ! اینجا یکی دلش گریه می خواد...یکی دلش می خواد سر رو زانوهای مادر بذاره و مثل بچگی هاش که عروسکش رو گم میکرد یا بچه ها مسخره س میکردن زار زار گریه کنه ولی....اونجا رو نمی دونم

شیما

داغون....شدم.......... فرو.....ریختم.... عذاب.....کشیدم.... دیگه باید چیکار کنم ؟؟؟ چیکار کنم که اینقدر دلم نشکنه........... اخه چرااااااااااااااااا خدا دلم گرفته ازت............ اخه چراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

شیما

کجاییییی چرا نمیای پیشم.... دلم گفته... دلم عجیب گرفته....

شیما

شكست عهد من و گفت هر چه بود گذشت به گریه گفتمش آری ولی چه زود گذشت بهار بود وتو بودی و عشق بود و امید بهار رفت و تو رفتی و هر چه بود گذشت